top of page

Afgangsprojekt blev til virkelighedI 2019 kunne Morten Overgaard aflevere sit afgangsprojekt og kalde sig cand. scient. i Robotteknologi som afslutning på fem års studier på Syddansk Universitet i Odense, et af verdens førende hotspots for robot- og droneteknologi.


Titlen på afgangsprojektet var "Construction and Analysis of Spatio-Temporal Surface Models for Earthmoving Machinery Monitoring" og omhandlede udvikling af en ny metode til at dokumentere og kvalitetssikre gravemaskiners arbejde i et bygge- og anlægsprojekt. Metoden opsamler data for skovlens bevægelser i form af en tæt punktsky, der beskriver overfladen på det udførte arbejde.

Morten Overgaards speciale: "Construction and Analysis of Spatio-Temporal Surface Models for Earthmoving Machinery Monitoring".


Afhandling viste, at data kan opdateres live i maskiner og på servere til brug for kontinuerlig visualisering, dokumentation og beregning af det udførte arbejde - og med de rette valg af dataformater og metoder endda inden for rammerne af et almindeligt mobildata-abonnement.


Nu godt fire år senere er første fase af projektet lanceret og kan tilkøbes som en ny funktion til firmaet Makins 3D-maskinstyringsløsning til gravemaskiner. Kunderne er entreprenørfirmaer, herunder store virksomheder som Skanska og Veidekke Entreprenør.


Morten valgte at skrive speciale for firmaet Kinematic

Når man skal skrive afgangsprojekt, kan man vælge at skrive enten et projekt i samarbejde med universitetet eller et projekt sammen med et eksternt firma.


Morten valgte at skrive projekt sammen med firmaet Kinematic ApS, som er medejer af firmaet Makin ApS, der nu lancerer det endelige produkt under navnet Makin’ Surfaces.


Det indledende arbejde handlede om at undersøge den rigtige datastruktur, kommunikation, samt at vælge, hvordan man kunne komprimere på den smarteste måde og generelt løse opgaven med live dataopdatering, uden at overbelaste kundernes datatrafik,” fortæller Morten.

Kotehøjdefarvning af logget overflade vist på et projekt.


Visualisering af maskinførerens arbejde

Logning sker automatisk mens der graves. Gravearbejdet under det oprindeligt opmålte terræn bliver kontinuerligt logget og kan visualiseres i forhold til den projektmodel, der arbejdes efter i maskinstyringssystemet. Visualisering af gravearbejdet kan være en stor fordel for maskinføreren, når der arbejdes “blindt”, f.eks. under vand, i mudder og blinde vinkler.


Traditionelt skal maskinføreren selv huske at logge manuelt. Med Makin’ Surfaces sker logning automatisk.Oprindeligt terræn og aktuel projektstatus kan lejlighedsvis opmåles af en drone med LIDAR-teknologi. Løbende dokumentation fra gravemaskiner og landmålere er også vigtigt.


Maskinføreren behøver ikke at tænke på, at der skal måles. Alt bliver målt ind, og du får en beskrivelse af arbejdet under vand, der er meget tydelig,” udtaler Anders Lillesæther, som er landmåler hos Veidekke Entreprenør.


Veidekke har arbejdet med Makin’ Surfaces på projektet KSN Helnæs-tunellen i Norge, hvor det har været brugt til at logge gravearbejde på søbunden, som dokumentation og til masseberegning.


Det er automatik på den smarte måde. Maskinføreren skal ikke længere logge punkter manuelt ved at sætte skovlen ned f.eks. for hver 10. meter og trykke på logpunktet i softwaren. Alternativt behøver en landmåler ikke længere at køre ud til sitet for at dokumentere arbejdet. Der logges automatisk, og dermed simplificeres og effektiviseres hele arbejdsgangen,” forklarer Morten.

Med Makin’ Surfaces og den særlige farvevisualisering får maskinføreren et værdifuldt overblik over evt. afvigelser fra den ønskede overflade.


Fremtiden handler om data

For landmåleren, geomatikeren og masseberegneren optimeres der på tidsforbrug og dermed på omkostninger. Den forbedrede dokumentation er vigtig for fakturering af det udførte arbejde, og hvis der opstår behov for at bevise præcist, hvad der er gravet.


Uden Makin’ Surfaces skal du tænke over, hvordan der skal måles ind, for du kan jo ikke se noget. Her får man en punktsky på alt,” forklarer Anders Lillesæther.


Makin’ Surfaces giver præcis dokumentation direkte fra maskinen og en langt mere detaljeret indmåling,'' forklarer Sindre Flaten, der arbejder som geomatiker hos Skanska i Oslo. Sindre har været med til at teste systemet på et projekt i Oslo.


Makin’ Surfaces er en stor fordel, når man arbejder med lag af forskellige materialer,” fortsætter Sindre.

Makin’ Surfaces giver en meget detaljeret og præcis dokumentation af det udførte arbejde - lige så hurtigt og så ofte, som du måtte ønske det.


Er Kinematic din fremtidige praktikplads?

For Morten har det været en stor tilfredsstillelse at se sit projekt blive ført ud i livet, at være med til at skabe en hel ny standard for bygge- og anlægsbranchen.


Morten valgte firmaet Kinematic, fordi det var et projekt med stort potentiale og med mål om et rigtigt produkt. Morten synes at Kinematic var virkelig gode til at hjælpe og give feedback i en rigtig høj grad.


Jeg vil anbefale nye studerende grundigt at undersøge muligheden for at skrive afgangsprojekt sammen med et eksternt firma, og at grundlaget aftales klart på forhånd,” forklarer Morten.


Kinematic har to-tre nye specialestuderende, praktikanter eller studenterprogrammører om året og fokuserer altid på stor videndeling og nært samarbejde for at skabe et godt grundlag for et praktik- eller specialeforløb.


"I begyndelsen var jeg lidt tøvende i forhold til om projektsamarbejde med et eksternt firma. Jeg havde hørt fra tidligere studerende at det kan være svært at få tid til at blive superviseret og få den nødvendige sparring i et firma, som jo naturligvis har mange prioriteret samtidig. Det var slet ikke sådan med Kinematic. Jeg følte at de virkelig gav sig tid til at hjælpe under projektet", udtaler Morten om sin oplevelse af forløbet.


Hvis du er ved at uddanne dig til inden for datamatiker, robotteknologi, datalogi, ingeniør i softwareudvikling eller lignende er du velkommen til en snak med os,” siger Lars, direktør i Kinematic.


Du kan kontakte Lars på Lars@Kinematic.dk


Kinematic som arbejdsplads

Kinematic er en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere ses som en værdifuld ressource. Kinematic tilstræber en flad struktur og et et sundt og udviklende arbejdsmiljø med stor videndeling og en god balance mellem arbejde og privatliv. Kinematic ønsker dygtige medarbejdere, men mindst lige så vigtigt, hele mennesker, der har det godt sammen - i samme båd. Kinematics centrale værdier er baseret på erfaring, kundefokus, innovation og kvalitet. Kinematic stræber efter at tilbyde et uformelt men professionelt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og samarbejde.


Comments


bottom of page